جلیقه خاص با تغییر سایز

ابعاد متغییر جلیقه دستگاه

بسیار پیش اماده جلیقه مناسب فرد نبوده و  و بایستی با برش و تغییر ابعاد آن تست های دوباره گرفته شود در این محصول با تغییر  راحت ابعاد جلیقه بدون برشکاری. فرد  در دو حالت با پوشش گردن و بدون پوشش گردن میتواند از  دستگاه استفاده کند . پلی استر استفاده شده در این جلیقه ها قدرت حمل جلیقه را چند برابر میکندو اطمینان در حمل را افزایش داده

https://www.instagram.com/rahynlift/

برای تجربه یک راحتی دلچسب آماده اید؟

فروشگاه انلاین شرکت اریا اروند

فهرست